Asahi Tower quận 8 đầu tư vốn ít lời nhiều

Asahi Tower quận 8 đầu tư vốn ít lời nhiều

26/02/2020
Asahi Tower quận 8 ra đời sau sự thành công vuột bậc của dòng sản phẩm Flora của 577 kết hợp với đối tác Nhật. Đặc biệt là dự án Mizuki Park. Dự án Mizuki Park mở bán đã thu...