Jinan University

I.Thông tin về Trường Jinan University Đại học Tế Nam được thành lập vào năm 1906, đây là một trong những trường đại học lâu đời bậc nhất Trung Quốc. Đại học Tế Nam tọa lạc tại thành phố...