Universiti Malaysia Kelantan

I.Thông tin về trường đại học Kelantan, Malaysia Đại học Maylaysia Kelantan (UMK) là đơn vị giáo dục ở Malaysia. Thực hiện đúng tầm nhìn của chính phủ Malaysia là thúc đẩy nước này trở thành một trong những...